... le Doubs était gelé

SAM_4325

SAM_4329

SAM_4330

SAM_4334

SAM_4341

SAM_4346

SAM_4351

SAM_4353

SAM_4355